ความเห็น 3022558

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

คิดว่าการแก้ปัญหาขยะนี่ต้องทำทั้งถอยหลังและไปข้างหน้านะคะ ของเด็กๆนั้นเป็นการไปข้างหน้าที่ดีมาก ถ้าสามารถทำให้คนของปัจจุบันและอนาคตตระหนักได้ว่า การช่วยกันลดขยะ คิดก่อนใช้ก่อนทิ้ง จัดการกับขยะที่ตนเองสร้างขึ้น ก็จะช่วยให้ขยะที่ไม่จำเป็นทำลายยากทั้งหลายลดลงได้ แค่ช่วยกันหนึ่งบ้านก็ลดขยะไปได้ไม่น้อยแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าแต่ละชุมชนทำได้ ปัญหาข้างหน้าในเรื่องนี้จะลดลง ทีนี้เรื่องของถอยหลังก็คือหาทางจัดการกับสิ่งที่สะสมหมักหมมมานานในแต่ละที่ ต้องให้เขาได้มีการเรียนรู้จากแหล่งที่สามารถจัดการได้ รู้สึกจะมีไม่น้อยนะคะ ก็จะช่วยคลี่คลายปัญหาขยะที่สะสมมานานได้ส่วนหนึ่ง

ตอนนี้แม้แต่ในสังคมมหาวิทยาลัยที่อยู่ปัจจุบัน บริเวณที่นักศึกษาใช้นั้นจะเป็นที่ๆมีขยะของกินเรี่ยราดมากที่สุดค่ะ เคยเดินเก็บไปตามทางระหว่างที่เดินไปสระว่ายน้ำระยะทางเกือบๆกิโลเมตร เหนื่อยกว่าว่ายน้ำอีกค่ะ ขยะหลอดดูดพลาสติก แก้วน้ำขวดน้ำเยอะที่สุดค่ะ ดูๆแล้วแค่มีจิตสำนึกสักนิด ถือไปทิ้งให้ถูกที่ก็จะลดปัญหานี้ไปได้ไม่ยาก แต่ที่เห็นๆนี่คือ เขาไม่ยักกะเดือดร้อนกับการที่เห็นสิ่งเหล่านี้ตกหล่นอยู่บนพื้นที่ทางเดิน แถมยังหย่อนกันทิ้งทันทีที่จะไปทำอย่างอื่น ถังขยะใบโตๆที่มีฝาปิด เปิดดูได้เลยว่าโล่งเชียวค่ะ ยังทิ้งได้อีกเยอะ แต่เด็กนักศึกษาก็ยังไม่ตระหนักถึงสุขอนามัยส่วนรวมเล็กๆแบบนี้ น่าเป็นห่วงมากค่ะ แก้ได้ตั้งแต่เด็กๆจะลดปัญหาไปได้มากแน่ๆ