ความเห็น 3022512

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

ดิฉันจะเริ่มโดยส่งสารไปยังอ.จัน ผู้ก่อตั้ง G2K ว่าเรามีความคิดอย่างนี้ อ.จันจะช่วยทำให้ความคิดนี้เป็นจริงได้อย่างไร ขอนุญาตใช้บันทึกนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะ

ดิฉันยิ่งปวกเปียกเรื่อง IT แต่มีคนเก่งๆ ในเรื่องนี้เยอะใน G2K เราน่าจะได้รับความช่วยเหลือ

ลองกันค่ะ