ความเห็น 3022305

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

เรื่องอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ประชาชน เป็นผู้ร่วมตรวจสอบความปลอดภัย แต่ดิฉันยังไม่เห็นมาตรการจัดการกับการใช้สารเคมีที่ก่อผลเสียต่อสุขภาพ

มีสินค้าปลอดภัยให้เลือกซื้อ แต่ราคาสูงกว่าสินค้าที่วางขายในตลาดทั่วไปราวๆ 4 เท่า ถ้าดิฉันมีเงิน มีความรู้ ที่จะไปเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยได้ แต่ยังมีคนที่ไม่รู้ หรือรู้แต่มีเงินน้อยกว่า พวกเขาจึงไม่มีทางเลือก

หนังสารคดีที่ดีมากเรื่อง Food Inc. เล่าเรื่องอาหารของมนุษย์ไว้ดีมาก ดิฉันอยากแนะนำให้ทุกคนดูค่ะ