ความเห็น 3022203

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

นำขยะอันตรายแลกรับ ของรางวัลที่เซ็นทรัลลาดฯ วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
http://www.naewna.com/local/161542

...ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต ประกอบด้วย เขตหลักสี่ ดอนเมือง บางซื่อ จตุจักร ลาดพร้าว สายไหม และเขตบางเขน และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ร่วมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด 7 พันล้านฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก (ขยะมีพิษ ต้องหยุดคิด ก่อนแยกทิ้ง) ... ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เขตจตุจักร
โดยจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะอันตรายจากบ้านเรือน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะใส่สารกำจัดแมลง ฯลฯ มาแลกรับของรางวัลได้ นอกจากนี้ภายในงานมีบูธของสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ การจัดนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนขยะอันตราย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมได้ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน