ความเห็น 3022078

ทำงานและมีชีวิตอยู่ด้วยความตั้งใจ..ไม่บังคับตัวเอง

เขียนเมื่อ 

ครับ แท้จริงการใช้ชีวิต ก็คือการค้นหาชีวิตดีๆ นั่นเอง

ขิบพระคุณครับ