ความเห็น 3021613

บันทึกการเดินทางด้วยรอยเท้าตนเอง (44) หางนกยูงที่บ้านเกิด

เขียนเมื่อ 

ภาษาที่เขียนงดงามมาก ซาบซึ้งตรึงใจจังค่ะ