ความเห็น 3021550

เทคนิคจดโน้ตเลกเชอร์ขั้นเทพ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ได้แรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆ ด้วยความใส่ใจ

สิ่งที่ครูพูดคือสิ่งที่นำมาออกข้อสอบ

นัยยะหนึ่ง การที่เราบันทึกตามคำบอกกล่าว เป็นการแสดงความใส่ใจในคำพูดของผู้อื่น

เป็นการฝึกทักษะทางสังคมที่สำคัญยิ่งค่ะ