ความเห็น 3021163

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

อาหารที่ทำได้จากฟักข้าวอ่านชมที่บันทึกนี้ได้นะคะ

https://www.gotoknow.org/posts/581411

ปลูกไว้สักต้นนะคะฟักข้าวมีประโยชนืต่อสุขภาพมากค่ะ