ความเห็น 3020496

"เราบอกว่าเรารู้จักตัวเอง?" ... (หมื่นตากับความจริงแห่งทุกข์ : กะว่าก๋า)

เขียนเมื่อ 

บางทีเราก็อยู่แต่กับสิ่งภายนอก จนลืมมองเข้าไปในจิตใจเราจริงๆสาธุค่ะ