ความเห็น 3019588

ระวังการใช้ AND ให้ถูกต้องด้วย

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคุณ sr มากเลยค่ะว่าคนที่ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้จะเป็นคนที่ช่างคิด ใฝ่เรียนรู้

ได้พยายามทำความเข้าใจกับการที่คนใช้กันผิดๆและหาวิธีที่จะทำให้จำวิธีการใช้ได้ง่ายๆ เมื่อก่อนก็ไม่ได้สังเกตว่าการที่คนไทยใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูก grammar เพราะอะไร แต่พอเห็นบ่อยๆและพยายามคิดหาวิธีที่จะช่วยให้ไม่ผิดถึงเข้าใจขึ้นเรื่อยๆนะคะว่า การเรียนภาษาในแบบที่ใช้มาของบ้านเรานี่แหละตัวปัญหาจริงๆ แทนที่จะเรียนการฟังการพูดให้เป็นธรรมชาติ ไปเริ่มที่กฎเกณฑ์ซึ่งทำให้การเรียนภาษากลายเป็นเรื่องยากกันไปเสีย ทั้งที่เราเรียนภาษาก็เพื่อการสื่อสารนะคะ ทำได้เรื่อยๆก็คือการหาวิธีช่วยแก้แบบที่จำได้ง่ายๆนี่แหละค่ะ