ความเห็น 3019538

ระวังการใช้ AND ให้ถูกต้องด้วย

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากครับ