ความเห็น 3019529

ระวังการใช้ AND ให้ถูกต้องด้วย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ รื้อฟื้นภาษาอังกฤษค่ะ ทิ้งไปนาน ค่ะ