ความเห็น 3019244

๑๔๒. มาอ่านบทอาขยานกันเถอะ

เขียนเมื่อ 

"แมวเอ๋ย แมวเหมียว" เด็กๆชอบมากค่ะ

นายทัด เปรียญ (ผู้แต่ง)ท่านได้ปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีไว้ได้อย่างแยบยล

ยกพฤติกรรมของแมวมาเป็นตัวอย่างสอนเรื่องรู้จักคุณและตอบแทนคุณผู้มีพระคุณ

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ ทีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ