ความเห็น 3019062

๑๔๒. มาอ่านบทอาขยานกันเถอะ

เขียนเมื่อ 

แมวเอ๋ย แมวเหมียว

รูปร่าง ปราดเปรียว เป็นหนักหนา

ร้องเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา

คลอแข้ง คลอขา น่าเอ็นดู

รู้จัก เอารัก เข้าต่อตั้ง

ค่ำค่ำ ซ้ำนั่ง ระวังหนู

ควรนับว่ามัน กตัญญู

พอดู อย่างไว้ ใส่ใจเอย