ความเห็น 3019060

๑๔๒. มาอ่านบทอาขยานกันเถอะ

เขียนเมื่อ 

ตั้งใจฝึกภาษาไทยให้ลูกด้วยการฝึกอ่านอาขยานค่ะ ตอนนี้น้องต้นไม้ขึ้น ป.2 อ่านหนังสือได้ดีพอสมควร แต่ยังผันวรรณยุกต์ได้ไม่เก่งนักค่ะ