ความเห็น 3017783

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ความดีเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจคน คนที่มีความดีหล่อเลี้ยงจิตใจ คนนั้นจะมีจิตใจที่เข้มแข็ง เพราะความดีเปรียบเสมือนน้ำทิพย์คอยชะโลมใจ มีไว้เพื่อนชำระล้างกิเลสและตัณหาที่คอยเกาะกินหัวใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จิตใจของคนเรานั้นประภัสสร แต่มีกิเลสจรเข้ามาถึงทำให้เศร้าและหมอง

ความดีนั้นและเป็นธรรมะภาคปฏิบัติที่จะชำระล้างกิเลสและอาสวะที่ปกคลุมจิตใจของเราได้

เราจะพัฒนาคนให้เป็นคนดี เราต้องพัฒนาด้วยความดี

ต้องสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อให้คนมีความดีไว้หล่อเลี้ยงหัวใจ