ความเห็น 3017710

สรุปวิธีการลงบันทึกการตรวจร่างกาย Physical Examination จากการฝึกปฏิบัติ

สุจินันท์
IP: xxx.51.38.96
เขียนเมื่อ 

อยากได้การตรวจร่างกายแบบผิดปกติ