ความเห็น 30175

KM Project

Tadsanee
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนดครงการวิจัยค่ะ  

เมื่อคณะวิจัยมาเยี่ยม สพท.และโรงเรียนเราได้บันทึกไว้ว่า

โรงเรียนวัดศิวารามเน้นความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน  แสวงหาผู้มีความรู้ในระดับท้องถิ่นมาช่วยสอนในบางวิชา มีวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมในระดับที่เป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นได้  การสื่อสารและการร่วมพลังทำได้ง่าย ทำให้เกิดบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมทำ  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง  ผู้บริหารได้รับความยอมรับจากครู  ครูมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองแม้ว่าจะต้องจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อการนี้

มีเรื่องดีๆจะเล่าสู่กันฟังอีกไหมคะ