ความเห็น 3017304

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ตอนนี้เปิดสมุดบันทึกเล่มใหม่ "การวัดและประเมินผลการศึกษา" เพื่อบันทึกย่อๆไว้เตือนความจำตัวเองและใช้ในเวลาจำเป็นค่ะ