ความเห็น 3017279

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

[I spotted this in Naewna newspaper -- it's about the Songkhla lagoon and wildlife in it.)

http://www.naewna.com/scoop/155795
"สัตว์ทะเลหายาก"เสี่ยงสูญพันธุ์!
ประมงล่า-ขยะล้น...ไม่ตายก็พิการ
วันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558, 02.00 น.
...ข้อมูลของ "กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"(ทช.) ระบุว่า สาเหตุของการเกยตื้นตายส่วนใหญ่ พบว่า มีอาการบาดเจ็บหรือตายจากกิจกรรม "ประมง" โดยเฉพาะเครื่องมือประมงชายฝั่ง ได้แก่ "อวนลอย" ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง ขณะที่ในกลุ่มโลมาและวาฬยังพบสาเหตุจากการ "ป่วย" ตามธรรมชาติ โดยพบการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจด้วย

นอกจากนี้ "ขยะ" ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ซึ่งมีแนวโน้มของปัญหาเพิ่มขึ้นทุกปี ค่าเฉลี่ยของเต่าทะเลและโลมาที่ "กลืนขยะ" ที่ถูกทิ้งลงในทะเล และเข้าไปสะสมอยู่ในระบบทางเดินอาหารมีร้อยละ 2-3 แต่หากนับจำนวนของการเกยตื้นที่มีขยะทะเลเกี่ยวพันภายนอก โดยเฉพาะขยะจำพวกอวนซึ่งพบมากในเต่าทะเลจะมีเปอร์เซ็นต์การเกยตื้นจากสาเหตุขยะสูงถึง 20-40% โดยส่วนใหญ่ถ้า "ไม่ตาย ก็พิการ" จนกลับไปใช้ชีวิตในทะเลไม่ได้...
...นอกจากนี้ "คุณภาพน้ำ" ในทะเลสาบสงขลาเสื่อมโทรมลง เพราะมีการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากที่อยู่โดยรอบ ประกอบกับมี "ชุมชนแออัด" หลายแห่งที่อยู่ติดกับทะเลสาบ ซึ่งทิ้งขยะมูลฝอยและน้ำเสียลงในทะเลสาบจำนวนมาก ก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมหาศาล กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลามีความเสี่ยงที่จะสูญพันธ์...