ความเห็น 3016974

สุขจากความพอเพียง

เขียนเมื่อ 

สาธุ...

คนเราถ้ามีความพอ เราจะไม่มีทุกข์ เพราะทุกข์ของคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไม่ใช "ทุกข์จากการไม่มี" แต่เป็น "ทุกข์จากการไม่พอ".....