ความเห็น 3016892

(บันทึก)...เมือง..กับ..ต้นไม้..ดอกไม้..สัตว์..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

เห็นดอกแอปเปิลแล้วสดชื่นค่ะ เคยเดินผ่านตอนที่กำลังบาน และตอนลูกแก่จนร่วงค่ะ คงมีคนเก็บไปกินเพราะมันหายไปไหนหมดล่ะ ของหลวงค่ะ