ความเห็น 3016830

(บันทึก)...เมือง..กับ..ต้นไม้..ดอกไม้..สัตว์..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ดอกแอปเปิ้ล..ชนิดหนึ่ง..ลูกจะเล็กๆแดงๆฝรั่งปลูกไว้ริมทาง...ริมถนนที่ปลูกแอปเปิ้ลมีคนหัวใสเก็บไปคั้นใส่ขวดขาย..ดีกว่าทิ้งหล่นเกลื่อน......

....


มองแล้วก็ดีครับ กรณีเก็บจากที่หล่น แต่ไม่ใช่สอยไป ครับ 55