ความเห็น 3016372

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ใครสักคนใน ศธ. ของประเทศเราต้องการเอา “เยี่ยง” แต่ไม่เอา “อย่าง” … เลียนแบบได้ แต่ก็ไ่มดี