ความเห็น 3016367

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ครอบครัวไทยยุคใหม่ของสังคมไทย กำลังผลักความรับผิดชอบในตัวเด็กให้กับโรงเรียนเกือบทั้งหมด ผิดกับยุก่อนที่ครอบครัวไทย ดูแลเอาใจใส่อบรม สั่งสอนบุตรหลานมาอย่่างดี ก่อนส่งต่อให้โรงเรียน