ความเห็น 30163

บันทึกจากประกายรังสี "มองอนาคตรังสีเทคนิคไทยแบบ SWOT"

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

หากท่านใดไม่ทราบ ดิฉันขอเรียนให้ทราบว่า สาขาวิชาที่อาจารย์มานัสเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง คือ เอกซเรย์คอมพิวเตดโทโมกราฟฟี

ไม่ทราบด้วยเหตุนี้หรือปล่าว ที่ทำให้อาจารย์มานัส วิเคราะห์ได้ถึงแก่นจริงๆ ยังกับใช้จิตวิญญาณของรังสีเอกซ์ทะลวงไส้วิชาชีพรังสีเทคนิค แล้วเฉือนออกมาเป็นแว่นๆ  ฉายภาพให้เห็นโรคร้ายที่แฝงอยู่ได้อย่างชัดเจน

ดิฉันคิดว่า ไม่ใช่เป็นแค่ตัวอย่าง แต่เป็นของจริงเลยทีเดียว  เมื่อท่านหมอใหญ่อาจารย์มานัสวินิจฉัยโรคได้ดังนี้แล้ว  ดิฉันอยากขอร้องเชิญทุกๆ ท่าน ได้ช่วยกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา หรือแนวทางเสริมจุดแข็ง เพื่อพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิคให้ยั่งยืน ให้พัฒนาสังคมและชาติบ้านเมืองของเราได้เจริญรุดหน้าสืบต่อไป