ความเห็น 3016125

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เป็นเพราะมีบ่วงจึงยากวางลงครับ หาๆๆๆเพราะบ่วงผูกมัดดังเกลียวเชือกสหกรณ์ครู