ความเห็น 3016028

การก้าวสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ : ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกรูโบ

เขียนเมื่อ 

คิดถึงพี่เหมียว

พี่เหมียวก็มา

เสียดายไม่ได้พบกัน

แงๆๆๆๆ