ความเห็น


ข้อมูลในตาราง 2*2 ค่อนข้างจะไม่สมจริง มีเซลที่มีค่าเป็น 1 ถึง 50 เปอร์เซนต์ ถ้าคำนวณต่อไปโดยค่าที่คำนวณหากขึ้นอยู่กับค่า ไคสแควร์ ก็จะไม่น่าจะใช้ได้ เพราะข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อสมมุติ(assumption)ของ chi square ในทางปฏิบัติ ถ้าข้อมูลเป็นแบบนี้จริง ก็พอจะสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรทางด้านแถวและคอลัมน์ได้พอสมควร แล้ว

เข้าใจว่า ค่า odd ratio มีค่าไม่เกิน 1 เพราะคำนวณมาจาก ค่าความน่าจะเป็น 2 ค่าซึ่งไม่เกิน 1 ดังนั้นค่า95% Confidence Interval ของ Odds Ratio..... ก็ไม่น่าจะเกิน 1 ด้วย แต่จากตัวอย่างนี้มีค่ามาก ความจริงแล้วเป็นค่าของอะไร ถ้าจะกรุณาแปลความและตีความผลการวิเคราะห์นี้ก็จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ ขออภัยถ้าเป็นความเข้าใจผิดค่ะ ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี