ความเห็น 3015730

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

....นานมาแล้วแต้ไม่นานเกินจำ..อยากจะมาบอกว่า..ที่เบอร์ลินมี..โรงงานขจัดขยะที่ทันสมัยที่สุด...สมบรูณ์แบบ..ระบบการขนส่ง การแปรรูป..หลังแยกขยะ...ทุกชนิดออกจากกัน..และผลิตขยะให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง.(.เข้าไปเหม็นและออกมาหอมอะไรๆทำนองนั้น).และแน่นอนว่า ขยะต้นทางถูกทำให้เข้าใจถึงปัญหาและทุกๆคนต้องร่วมใจกัน...ปฏิบัติ..ร่วมกัน..สำคัญเขาเก็บภาษีขยะ..และค่าเก็บขยะ...

ขอบคุณ ยายธี และคุณ sr ค่ะที่เอาเรื่องขยะมาคุยอีก คิดได้แล้วมีนายทหารที่เคยเป็นศิษย์คนหนึ่งทำงานให้ คสช (ระดับเล็ก ๆ) เขาส่งอีเมล์มาคุย เดี๋ยวส่งข้อมูลโรงงานชจัดขยะที่เบอร์ลินไปให้ เผื่อ นายก ฯ ส่งคนไปดูงานรัฐธรรมนูญ อาจพ่วงดูงานและเชิญมาช่วยเรื่องขยะด้วย ฝันให้ไกลไว้ค่ะ