ความเห็น 3014274

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 มัธยมศึกษาตอนปลาย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณทิมดาบ

พระใหญ่คือวัดไผ่โรงวัว

ผมชอบบรรยากาศท้องนากับพระครับ