ความเห็น 3014037

CORE MODULE 2 (ยุทธศิลป์สานพลังแนวทางอาจารย์ บุญธรรม เทิดเกียรติชาติ)

เขียนเมื่อ 

Deep and meaningful --

"เสริมพิธีกรรมใหม่ ให้กำลังใจต่อกัน ...

ใช้วิทยาศาสตร์เป็นวิธีทำ ใช้พิธีกรรมทำให้คนมารวมกัน"

techniques for social engineering.

Salute!