ความเห็น 3013959

CORE MODULE 2 (ยุทธศิลป์สานพลังแนวทางอาจารย์ บุญธรรม เทิดเกียรติชาติ)

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านบันทึกนี้

-ชอบใจเป็นพิเศษกับสิ่งนี้...."ชอบแลกเปลี่ยน

"หมั่นเวียนแวะ

แนะให้ทำ

นำให้ดู

อยู่ให้เห็น

เย็นให้สัมผัส

เคร่งครัดพิธีกรรมดั้งเดิม

เสริมพิธีกรรมใหม่

ให้กำลังใจต่อกัน

มุ่งมั่นวิสัยทัศน์

ใช้วิทยาศาสตร์เป็นวิธีทำ

ใช้พิธีกรรมทำให้คนมารวมกันฯลฯ"

-ขอบคุณครับ