ความเห็น 3013876

บอกเหตุที่หายไป...และ...ความซาบซึ้งใจในกัลยาณมิตร

เขียนเมื่อ 

นี่เป็นบัวสายธรรมชาติ ไม่ต้องปลูกจ้ะพี่ไอดิน