ความเห็น 3013773

โลกและชีวิต (157) : อย่า...

เขียนเมื่อ 

ฝัน ๆๆๆ ในที่สุดก็จะได้ดังฝันทุกครั้งไป

พี่แก้ว