ความเห็น 3013762

โลกและชีวิต (157) : อย่า...

เขียนเมื่อ 

กำลังถามตัวเองอยู่ทุกข้อ...โดยเฉพาะ..สุดท้าย..ของบท..นี้...

ฝาอถามไปกับสายลม..เจ้าแมลงภู่ตัวอ้วน...เจ้าจริงจังกับดอกไม้ดอกนี้แค่ไหนเจ้าจริงใจไหมเนอะ..ที่ผสมเคล้าเกสร..เพิ่มพันธุ์ไม้..รึไร...