ความเห็น 3013672

โลกและชีวิต (157) : อย่า...

เขียนเมื่อ 

อย่าให้ความฝันเลื่อนลอยอยู่บนผืนฟ้า.....

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ^O^