ความเห็น 3013645

ทุกอย่างที่ก้าวย่างเข้ามา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะ ปัทมาภรณ์ ธิปัญจะ