ความเห็น 3013428

ทุกอย่างที่ก้าวย่างเข้ามา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่เขียนเรื่องดีๆให้อ่าน

ขอบคุณที่ทำให้ได้พบกัน

ว่างๆมาเขียนเรื่องการฝึกสอนการเรียนบ้างนะครับ

https://www.gotoknow.org/posts/573990