ความเห็น 301339

เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย (Delphi technique)

phd_re
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
ดีใจครับ ที่ได้มามีส่วนร่วมในWeb นี้ ปัจจุบันกำลังเป็นนิสิต Ph.d. ทางวิจัยและประเมินผล มีความสนใจอยากแลกเปลี่ยนประเด็นทางวิชาการ
"การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ(Model Development)" ขอความกรุณาจากท่านผู้รู้ช่วยให้ความอนุเคราะห์ชี้แนะแหล่งค้นคว้า หรือให้คำแนะนำด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ