ความเห็น 3013027

โปรแกรมเอ็กเซลเปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญแบบปกติกับกบข.ใหม่ล่าสุดก่อนตัดสินใจออกมิถุนายน2557นี้

พิมทิพย์
IP: xxx.242.172.129
เขียนเมื่อ 

ข้าราชการผู้น้อยธรรมดา รับราชการปี 2537 ไม่มีทวีคูณ ไม่มีหนี้ สุขภาพดีปานกลาง ควรอยู่ในระบบ กบข.ต่อไปไหมค่ะ.....