ความเห็น 3012229

ชมสวนสตอเบอรี..ที่ญี่ปุ่น

เขียนเมื่อ 

เราได้สตอเบอรี่ 1 ลูกมาถ่ายภาพร่วมกัน ก็มีความสุข