ความเห็น 3011455

ถ้าเป็นคุณจะเลือกใคร

เขียนเมื่อ 

ผมไม่กลัวหนอน..ขอเก็บไว้ทั้งคู่ ...ต้นชวนชมเขาไม่ตายง่ายๆ ครับ เป็นแมวเก้าชีวิตครับ