ความเห็น 3011437

JJ15V3_7 ชุมชน วิทยากรแกนนำ

เขียนเมื่อ 

คัดเลือกเหลือ 20 คน แสดงว่า มีแต่ผู้เชี่ยวชาญทั้งห้องเลยนิ

บรรยากาศ การเรียนรู้ คงจะเข้มข้นมากเลยนะคะ