ความเห็น 3011248

ทำไมจึงแปลแต่งานของ Osho ?

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับคุณ Yao . . สำหรับข้อความที่ให้กำลังใจ . . เห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่า "อ่านอย่างไม่ยึดติด" ดีที่สุด . . การสื่อสารของครูอาจารย์แต่ละท่านต่างก็มีสไตล์ที่ไม่เหมือนกัน . . สิ่งที่สำคัญอยู่ที่การนำมาปฏิบัติในชีวิตของเรา ถ้าทำแล้ว โลภ โกรธ หลง น้อยลงก็น่าจะมาถูกทาง แต่หลักของโอโช่อยู่ที่ว่าให้รับมาทุกอย่าง ไม่ปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพราะในที่สุดแล้วมันไม่มีอะไร . . อีกไม่กี่วันที่งานสัปดาห์หนังสือ (ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติร์) สนพ.ฟรีมายด์จะออกโอโช่เล่มใหม่ "เต๋า : มรรควิถีที่ไม่มีเส้นทาง" เล่มนี้ผมนำมาเรียบเรียงใหม่ ถ้าคุณ Yoa ยังไม่มี ก็ลองอ่านดูนะครับ