ความเห็น 3011103

พหุวัฒนธรรม กับ ชนชั้น (class)

เขียนเมื่อ 

ผมว่ามันเป็นสันชาตญานของสิ่งมีชีวิตบนโลกครับ ลองมองดูสัตว์ต่างๆที่อยู่ร่วมกันเป็นฝูงก็มีการแบ่งชนชั้นกัน เช่น มด ช้าง ลิง เป็นต้น สังคมมนุษย์ เมื่อสมองมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการแบ่งวรรณะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้สังคมมีการจัดระเบียบให้มากยิ่งขึ้น

ดูเหมือน "ความเท่าเทียม กับ อิสรภาพ มักจะสวนทางกันอยู่เสมอ" เนื่องจากมนุษย์มีความทะเยอทะยานในการปีนบันใดสังคม ไม่เท่ากัน ดังนั้นแม้นมนุษย์จะมีอิสระในการใช้ชีวิตเพียงใดก็ตามจุดยืนในสังคมย่อมห่างกันตามปณิทานทางสังคมที่แตกต่างอยู่ดี