ความเห็น 3010635

ใส่บาตร ไม่ถามพระ (2-154)

เขียนเมื่อ 

ชอบจังเลยค่ะไปอ่านหนังสือสอบก่อนล่ะค่ะ น่าอ่านเยอะลเยค่ะ