ความเห็น 3010618

การไปทัศนศึกษานอกสถานที่...กิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับเด็กๆ (๘๘)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ Dr.Ple

"ตอนเด็กๆชอบไปวัดเหมือนกันค่ะ มีความสุข และตอนนี้ก็ยังชอบค่ะ"

เด็กๆที่พามาชอบมากเลยค่ะ