ความเห็น 3010231

ปรัชญาการใช้ชีวิตของผม (ที่อาจมีประโยชน์กับทุกท่าน)

เขียนเมื่อ 

ผู้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตจริง ย่อมเห็นสัจมรรค อย่างที่อ.ว่า และสัจทัศน์ในตัวเอง ตามกฎธรรมชาติ เป็นแม่แบบ พ่อแบบที่ใครจะเอาไปปรับใช้ได้ ขอบคุณครับ