ความเห็น 3010088

ทำไมจึงไม่ควรเรียนจากพระเก๊ตาเปล่า

เขียนเมื่อ 

สำหรับรูปพระสมเด็จฯ ในตอนที่ ๔ นั้น ถ้าท่านชอบสะสมหนังสือหรือมีรูปพระสมเด็จฯ ก็จะรู้ได้ทันทีว่า องค์นี้เป็นพระที่ขึ้นปกหนังสือ "PRECIOUS" ฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อปี ๒๕๓๘ หรือเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้วครับ

ส่วนรูปพระสมเด็จฯ ในตอนที่ ๕ นั้น เป็นองค์ปีกกว้างของท่านอาจารย์รังสรรค์ ต่อสุวรรณครับ ดูจากรูปท่านจะสังเกตุเห็นตราเล็กๆ ซึ่งมาจากหนังสือของคุณกิติ ธรรมจรัส หรือเฮียกวง ท่าพระจันทร์ครับ

สำหรับประวัติการสร้างพระสมเด็จฯนั้น ก็มีหนังสือหลายเล่มที่เขียนๆกันมา ที่มีก็ของท่านมหาเฮง วัดกัลยาฯ, ท่านฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ ซึ่งท่านเหล่านี้ก็ได้จากหลักฐานทั้งพยานวัตถุและบุคคล ผู้ซึ่งใกล้ชิดหรือเป็นลูกศิษย์ของท่านสมเด็จฯ ซึ่งพอเชื่อถือได้ครับ การสร้างก็มีหลายพิมพ์ หลายแบบ น่าจะเกิน ๗๓ พิมพ์ครับ แต่ถ้าเราจะเล่น "แบบสากลที่มีราคาเป็นที่รองรับ" นั้น ผมก็ขอเสริมบางข้อความของท่านอาจารย์ประจำ อู่อรุณ จากหนังสือ "พระยอดนิยม" ของท่านซึ่งพิมพ์เมื่อปี ๒๕๒๓ หรือ ๓๕ ปีมาแล้วดังนี้ครับ..

"ข้อพึงสังเกตุ และควรจดจำใส่ใจสำหรับนักเล่นพระรุ่นใหม่คือ พิมพ์พระแต่ละพิมพ์ๆ ควรจดจำให้แม่นยำจริงๆเสียก่อน ประการต่อไปก็คือรูปของพระแต่ละพิมพ์ๆ พุทธลักษณะของพระลักษณ์ ส่วนประกอบ เช่นฐานแต่ละชั้น ซุ้มครอบ ด้านข้าง ด้านหลังประการสำคัญ อีกอย่างหนึ่งคือเนื้อของพระจะต้องเป็นวัตถุที่เก่าสมควรกับอายุของพระที่ได้สร้างมา เมื่อเราเล่นพระอยู่ในสังคมนี้ ก็ต้องยอมรับความจริงของสังคมนี้ว่า เขาเล่นกันกี่พิมพ์ เราก็ต้องศึกษา หาข้อเท็จจริงไปตามนี้

ข้อความทั้งหมดพอสรุปได้ว่า ของที่แท้นั้น พิมพ์ถูก ลักษณะถูกต้อง เนื้อเก่าสมควรกับอายุของพระ แต่ถ้าเนื้อเก่า พิมพ์ไม่ถูก และพิมพ์ถูกแต่ เนื้อไม่เก่า นั่นแหละพึงระวังเอาไว้ อย่าพึงได้ตัดสินใจไปง่ายๆ เพราะมันนอกสังคมที่เขานิยมเล่นกัน แล้วท่านจะไปเล่นกับใคร เราเล่นอยู่ในสังคมก็ต้องยอมรับความจริงของสังคม ดังที่ผมจะได้เสนอเป็นภาพเพื่อให้ท่านได้ศึกษาหาความรู้ยิ่งๆขึ้นไป เพื่อความก้าวหน้าของสังคมและตัวท่านเองอีกด้วย"

ครับเป็นบทความดีๆอีกชิ้นหนึ่งเพื่อเพื่อนๆ และท่านอาจารย์ที่เคารพครับ..

ขอขอบคุณและสว้สดีครับ..ติดตามตอนต่อไปครับ..